top of page
200827_Beganegrond-Doorgangen-Foto2.png
1
2
  samenvilla's  
Parkstad_BW.png
3
4
200827_Beganegrond-Doorgangen-Foto2.png
1
BERENBOS-STADSPARK
200827_Beganegrond-Woning-Foto1.png
2
GEBOUWEN-GROEN
FLEXwonen: Parkstad Rolduckerveld

In het kaartje links staan de 4 strategieën aangeduid die kunnen worden toegepast op Parkstad Rolduckerveld. Met deze ingrepen worden er 152 woningen gesloopt en 16 toegevoegd, wat een verdichting van -5% betekent. In de huidige gebiedsvisie voor Rolduckerveld wordt de meeste bebouwing gesloopt ten behoeve van een verbinding tussen het Berenbos en het Stadspark. Vervolgens worden er nieuwe woningen gebouwd in laagbouw, half-gesloten bouwblokken en andere bekende constellaties voor een veilige en controleerbare woonomgeving. Er gaat dus veel geld naar het verwijderen van woningen, voordat er veel geld gaat naar het bouwen van weer nieuwe. Maar in dat proces gaat ook een unieke kwaliteit verloren die juist nu in Kerkrade bestaat, dankzij de vreemde loop van de geschiedenis. Ons voorstel probeert een alternatief te schetsen, waarin de gewenste verbinding tussen park en bos en de veilige woonomgeving er minstens net zo goed, zo niet sterker komen, maar waarin ook de mooiste kwaliteiten van de huidige bebouwing geaccentueerd en versterkt worden, zodat er straks woningen in diverse prijsklassen te huur en te koop zijn die je nergens anders zult vinden. 

200827_Hoogbouw-Foto1.png
3
SUBLIEME WONINGEN
200827_Laagbouw-Foto1.png
4
VEILIGE & VERBONDEN BUITENRUIMTE
bottom of page