top of page
200922_Een dijk van een woonwijk_color_final.png
4
5
2
Waard_BW.png
1
3
6
FLEXwonen: Hoeksche Waard

In het kaartje links staan de 8 strategieën aangeduid die kunnen worden toegepast op Putten-Zuid. Met deze ingrepen kunnen 272 woningen worden toegevoegd aan de huidige 1.934, wat een verdichting van 13% betekent. Om uit te vinden hoe dit in de praktijk voor deze wijk werken, zie hieronder de uitgewerkte voorbeelden per strategie.

200922_Grachtenpandjes_white.png
200922_grachtenpandjes_color_final-01.png
1
   GRACHTENPANDJES
200922_Een dijk van een woonwijk_white.png
200922_Een dijk van een woonwijk_color_final.png
2
200922_Lindenhoeve_white.png
Lindenhoeve.png
3
EEIN DIJK VAN EEN WOONWIJK
   DE LINDENHOEVE
201006_Kopgeveldorp_white.png
201006 KOPGEVELDORP2.png
4
KOPGEVENDORP
200925 Lidl current.png
200925 Lidl.png
5
SUPERWONINGEN
bottom of page