top of page
220329_Banner.png

Inwoners van Geleen en omstreken, Prinsen en Prinsessen, Hovelingen en Hofleveranciers, Schildknapen en Dienstmaagden, Ondernemers en Gevers, Bedelaars en Boetedoeners, Boeren Burgers en Buitenlui …


… na een periode van leegstand en verval, opent Het Verspreide Paleis op zaterdag 2 april voor het eerst in lange tijd weer haar ruimten en onbegrensde mogelijkheden, voor een verkenning van nieuwe beloftes en initiatieven in het centrum van Geleen. Het centrum is een Paleis zonder koning, een paleis van het Volk. We nodigen U van harte uit mee te denken en te vertellen of laten zien hoe een nieuwe invulling van deze ruimtes U het beste zou kunnen dienen of hoe U graag de ruimtes zelf zou invullen ten dienste van uzelf en anderen.


Sinds de uitwerking van de ideeën van Het Verspreide Paleis vorig jaar, kregen we van vele Geleendenaren de vraag hoe en wanneer hier een vervolg aan gegeven zou worden. Dat moment is aangebroken. 2 april is een dag van inspiratie en nieuw contact, van dialoog en opportuniteit, van ideeën en idealen. Wat hier wordt ingebracht wordt vastgelegd en gewogen in de nieuwe benadering, waarin Het Verspreide Paleis een onderdeel wordt van de nieuwe centrumvisie voor Geleen.


In plaats van nieuwe plannen maken worden reeds bestaande ideeën op elkaar afgestemden dat doen we samen met directe belanghebbenden, inwoners en ondernemers om zo tot een breed gedragen plan te komen die de Geleense binnenstad een nieuwe impuls geeft. Voor deze open dag focussen we op de leegstaande winkelpanden en de onbenutte openbare ruimte. Hoe kan daar opnieuw ontmoeting plaatsvinden en hoe kunnen we de binnenstad groener maken?


KOM OOK en vertel het vooral verder!


U kunt Uw ideeën of reacties op andere ideeën meegeven op verschillende locaties en activiteiten op 2 april in Geleen. Op elke van de onderstaande locaties kunt u uw contactgegevens achterlaten als u graag op de hoogte blijft van de vorderingen of een volgende keer weer mee wil praten en denken.

Activiteiten per locatie:

CENTRAAL LOKET - Marktkraam Zaterdagmarkt Geleen van 10.00u tot 15.00u
Op de markt hebben we een kraam waar U informatie over de verschillende activiteiten vindt en een routekaart om de verschillende kamers van Het Verspreide Paleis te ontdekken tijdens deze open Paleisdag. Hier kunt u ook uw eerste ideeën en vragen kwijt.

 

HET VERSPREIDE PALEIS – Locatie kruising Raadhuisstraat - Salmstraat (Centrum Management) – Raadhuisstraat 17 van 10.30u tot 15.00u
Inspiratie en ideeën workshop door New Urban Networks over de mogelijkheden van het vullen van de leegstaande winkel en horecapanden in het centrum van Geleen met nieuwe functies én verbindende openbare ruimte. 

 

We nodigen belanghebbenden, ondernemers, eigenaren, inwoners van Geleen uit om mee te denken over hoe het centrum van Geleen kan veranderen naar een levendig centrum. Aan de hand van verschillende soorten ingrepen gaan we met u het gesprek aan en horen we graag van u, of onze plannen waarde zouden kunnen toevoegen voor een nieuw centrum van Geleen.

E-SPORT – Locatie Salmstraat 26/28 10.30u tot 15.00u
ECSplore zal hier een manifestatie geven van E-sports, als uiting van een mogelijke invulling van een leegstaand pand. Jongeren hebben weinig plek in het centrum en er zijn weinig activiteiten gericht op jongeren, bewegen en samenkomen. Medewerkers van New Urban Networks zullen aanwezig zijn voor toelichting en het beantwoorden van vragen en er is een ideeënbus op de locatie aanwezig.

GROEN – Samen doen – Locatie Markt 34 (Hutsspot) - 10.30u tot 15.00u
Groenworkshop door Paul Treffers over hoe de openbare ruimte in het centrum van Geleen kan vergroenen en kan helpen om verblijven in het centrum aangenamer te maken. Aan de hand van een (groene) dialoogtafel wordt er interactief gewerkt en gepraat over hoe straten en pleinen in Geleen veranderd zouden kunnen worden.


MAQUETTE – Stadskantoor Markt
Oorspronkelijke visie en maquette van Het Verspreide Paleis met overzicht in 3 dimensies van de mogelijkheden in Het Verspreide Paleis.

 

SAMENKOMST – Sjoenk Rijksweg Zuid 1B vanaf 16u
Informele bijeenkomst, napraten over bevindingen gedurende de dag, open inloop.

 


Deze dag wordt georganiseerd door:
New Urban Networks (NUN)
De gemeente Sittard-Geleen
Stadslabs Sittard-Geleen
en wordt ondersteund door het Stimuleringsfonds van de creatieve industrie.

bottom of page