top of page
FLEXwonen

FLEXwonen

In de opdracht voor ‘een ontwerpend onderzoek naar het verdichten en transformeren van bestaande wijken met flexibele woningen’ van Atelier Rijksbouwmeester en het Ministerie van BZK, komen twee grote ambities samen: een verkenning naar mogelijkheden om het huidige woningtekort in Nederland (schattingen variëren van 700.000 tot 1 miljoen+ woningen) binnen bestaande wijken op te lossen, èn het idee om de meest acute nood te lenigen door middel van snel te realiseren ‘flexibele woningbouw’. Deze dualiteit ligt ook ten grondslag aan de uitwerking van ons onderzoek: een ruimtelijke verkenning naar kansrijke locaties voor verdichting van bestaande wijken enerzijds, anderzijds een kwalitatieve categorisering van verschillende soorten ‘flexibele woningbouw’ en hun toepassing in bestaande woongemeenschappen en -condities.

 

Please watch our presentation (October 2020) HERE.

Link to the website of the National Architect of the Kingdom of the Netherlands (Rijksbouwmeester) HERE.

Please check the interview of our Harald and Marta HERE.

All images © 2020, 2021 New Urban Networs (Mooij architectuur, mauroparravicini architects, Denkwerk, Kartonkraft)

bottom of page